Translate:

Lergraven syd

Lergraven er et specielt sted at fiske. Bunden er mudret, og vadefiskeri er derfor til tider en prøvelse. Fiskeriet kan til gengæld være helt i top, specielt i det tidlige forår når børsteormene sværmer. Fiskeriet er bedst i stigende vand. Det er derfor en god ide, at tjekke DMI’s prognose inden afgang. Kig på vandstand for Als Odde, og regn med + 2,5 timer. Det er ca. den tidsforskel der er fra Als Odde, til Lergraven syd.

Fiskeriet kan være godt alle steder. Dog skal pynten nævnes. Denne plads når man ved, at gå lige ud over marken, når man er kommet ned af stien ved dyrehegnet. Her kommer man først til en bugt, derefter kan man gå videre ud til selve pynten. Denne plads fisker rigtigt godt i stigene vand, især i det tidlige forår.

Parkering

Der køres ind af Lindskovvej, Hadsund. Når man når til enden af de 2 dyrehegn, parkeres der til højre på en lille plads. Herfra går man langs et dyrehegn til fjorden. Husk at lukke hegnet efter dig!

Har man pontonbåd, parkeres der i stedet ved transformerstationen. Denne findes ved at køre ind af Søhøjvej. Drej derefter til venstre af den første lille grusvej. For enden af denne grusvej finder man transformerstationen.

Kort inkl fredningszoner, hotspots og parkering

Hvis du ikke kan se et parkerings ikon skal du zoome lidt ud på kortet - nogle parkeringspladser er en lille gåtur væk fra pladsen.

Se vejrudsigten for i morgen for Lergraven syd

Vandtemperatur sammenholdt med fangster

Stregen er vandtemperaturen, som den er blevet målt ved hver tur - i celsius.
Hver prik på den blå linje repræsentere en tur til pladsen.
De orange søjler er hvor mange fisk der kom på land på den enkelte tur.

Successrate i forskellige vindretninger på denne plads