Translate:

Stinesminde

To pladser i en

Stinesminde pladsen kunne godt være markeret som to pladser da man enten kan gå til venstre eller til højere når man kommer ned til vandet. Alt efter hvilken vej man går er bundforholdene enten karakteriseret ved dybt vand tæt på kysten eller store flade sand og muslingebanker på lavt vand.

Mød øst - flad og lav

Hvis dagens fiskeri ved Stinesminde gør mod øst er det nemmest at parkere på et lille græsareal - markeret med et P på kortet. Man kan så gå på vejen 150 meter, hvorefter man skal ned i vandkanten for at gå rundt om den bådbro og den pynt der starter pladsen.

Selve bugten er ca. 800 meter lang og kan derfor holde mange fiskere på en gang. Det er varieret sandbund med områder, hvor der både er sten og muslinger for derefter at være sandørken de næste 50 meter igen. Det er derfor et spændende fiskeområde hvor hver "oase" potentielt kan holde din næste rekord fisk.

Mod vest - Skrænter og dybt vand

Hvis man går mod vest, ind mod Kielstrup sø skal man være opmærksom på fredningszonen. Man kan kun fiske i denne retning mellem 15. marts og 15 september. Det er nemmest at parkere direkte på havnen i Stinesminde for at gå vest på - ind under skoven. Hvis man parkere her er det også nemt at søsætte båd eller ponton fra havnen. Hvis man ikke har en båd med, kan man også køre ned langs grusvejen imod Kielstrup sø, er findes der også en lille parkeringsplads med plads til 1½ bil.

På denne strækning under skoven går dybdekurverne helt ind under land og der kan derfor ikke vades ret langt ud før man ikke kan bunde mere. Det er fortrinsvis stenbund her og der findes ikke meget vegetation på denne strækning. Det der taler for denne strækning er at der er dybt vand - hurtigt.

 

Kort inkl fredningszoner, hotspots og parkering

Hvis du ikke kan se et parkerings ikon skal du zoome lidt ud på kortet - nogle parkeringspladser er en lille gåtur væk fra pladsen.

Se vejrudsigten for i morgen for Stinesminde

Vandtemperatur sammenholdt med fangster

Stregen er vandtemperaturen, som den er blevet målt ved hver tur - i celsius.
Hver prik på den blå linje repræsentere en tur til pladsen.
De orange søjler er hvor mange fisk der kom på land på den enkelte tur.

Successrate i forskellige vindretninger på denne plads